Your present location:HOME >> Contact

Chongqing Sipat Owncore Technology Co., Ltd. 

Address: No. 14 Nanping Park Road, Nan’an District, Chongqing

Zip code: 400060

Tel: 023-62803830  

Phone:+86-15823563037

Fax: 023-62919656

 

Fujian office

Address: Changlin Industrial Area, Jiangtian Town, Changle, Fujian   

Contact: Xuwei Lin

Phone: +86-13489017836

Fax: 0591-28700800

E-mail: 373319265 @qq.com 

  
Office in Zhejiang and Jiangsu       

Address: No. 90 Wujin West Avenue, Wujin District, Changzhou, Jiangsu (near China Aviation Gas Station)  

Contact: Yongqing Nie

Phone: +86-13861080982

Fax: 0519-83873907

E-mail: 754252204@qq.com

 

Guangdong office

Address: Jiasheng Haoting Xiashan Town, Chaonan District, Shantou, Guangdong

Contact: Yaodong Li

Phone: +86-13592896929

E-mail: 13592896929@139.com

 

Taiwan office  

Address: Yiliyi Electromechanical Firm, Building No. 1 No. 2 Lane 17 Minzu Street, Yonghe, Taibei County 

Contact: Chengzong Liu

Phone: +86-13926767877  +886-936-067-327

Fax: (02)2942-6853

 

Areas abroad

Address:Roomph1605,,1/F Yen Sheng Ctr 64 Hoi Yuen Road Kwun Tong, Kowlong Hong Kong

Contact:Matthew Yeabsley

Phone:+44-782-4558679

E-mail:mytsl@ymail.com

error
此处为可编辑区